logo De Vliegende Ster
               KM DE VLIEGENDE STER VZWHOME

TONEEL

2021 : ONS FEESTJAAR

NEVENACTIVITEITEN

HISTORIEK

BESTUUR

SPONSORS

LINKS

CONTACT

NIEUWS

VIDEO-LOG

Nieuwsberichten

Corona
Het corona-virus speelt ook onze vereniging parten.
Nadat we noodgedwongen onze maart-productie moesten het afgelasten, heeft het bestuur beslist om alle activiteiten van 2020 te annuleren.
Dit heeft tot gevolg dat de november-productie, het jaarlijks banket en het Sinterklaasfeest niet zullen doorgaan.

Feestjaar 2021: 100-jarig bestaan van De Vliegende Ster
Volgend jaar vieren we het 100-jarig bestaan van De Vliegende Ster.
Althans dat was toch de bedoeling. Tot er een klein virusje stokken in de wielen kwam steken.
Een feestjaar voorbereiden kost heel wat inspanning en voorbereiding.
Aangezien het onmogelijk was om geregeld samen te komen om alles te organiseren, heeft het bestuur besloten om de festiviteiten te verschuiven naar het jaar 2022.
2021 wordt dan een "normaal jaar" (althans dat hopen we) met 2 toneelproducties, een barbecue, jaarlijks banket en Sinterklaasfeest

Jeugdwerking
We moeten het blijven herhalen: ook de jeugdwerking ligt momenteel stil omwille van de corona-epidemie.
Maar dat betekent niet dat we bij de pakken blijven zitten.
Zodra de mogelijkheid zich aanbiedt, starten we opnieuw met een cursus voor de jeugd.
Jongeren vanaf 12 jaar die de toneelmicrobe voelen kriebelen, kunnen zich inschrijven via mail naar devliegendester@yahoo.com of naar Kersten Blondeel.
Via deze weg kan ook meer informatie gevraagd worden